Styrelse

Ordförande:  Helena Berlin
Sekreterare: Carl Fredriksson
Kassör: Daniel Brogren
Personalansvariga: Jesper Schwamberg & Julia Åsander
LI-ansvarig: Henrik Gistvall
Suppleant: David Redmalm