Styrelse

Ordförande:  Helena Berlin
Sekreterare: Carl Fredriksson
Kassör: Daniel Brogren
Personalansvariga:  Julia Åsander & Sofia Stenmark
LI-ansvarig: Jesper Schwamberg